Leer systeemdenken

Leer systeemdenken om systemen beter te leren zien, begrijpen en op de juiste manier te beïnvloeden. In vorige artikels heb ik het belang van systeemdenken al aangehaald als kritische succesfactor om je als autoriteit op een bepaald vakgebied te positioneren.

Meer dan louter analyseren

De meeste mensen realiseren zich niet dat iedereen een geboren systeemdenker is. Dit houdt in dat je verbanden kan zien, relaties kan inschatten en cyclische feedbacklussen begrijpt. Dat vermogen wordt helaas niet even sterk ontwikkeld in het onderwijs dan bv. het logische en analytische denken.

Je kunt het zo zien: analytisch denken betekent dat je problemen oplost door alle informatie gedetailleerd te onderzoeken en op zoek gaat naar ‘het onderdeel’ van het systeem dat het probleem veroorzaakt. Los je dat ‘onderdeel’ op, dan heb het het hele systeem opgelost. Net zoals je je motor terug aan de gang krijgt door een bougie te vervangen. Vandaar dat de analytische benadering ook ‘reductief’ of ‘mechanistisch’ wordt genoemd.

Systeemdenken betekent dat je ervan bewust bent dat een probleem zich niet noodzakelijk in één enkel ‘onderdeel’ situeert, maar kan ontstaan door de complexe wisselwerking van vele onderdelen in het systeem. Voorbeelden van dergelijke complexe systemen zijn de markten, het weer en de natuurlijke ecologie. Met behulp van systeemdenken ga je op zoek naar de patronen, de onderliggende dynamica en de systemische interactie die bepaalde gedragingen sturen. Vandaar dat de systemische benadering ‘integraal’ en ‘holistisch’ is.

Hoe leer je systeemdenken?

Systeemdenken leer je door je hersenen te oefenen. Niet uit een boek dus. Helaas is het trainingsaanbod in onze contreien heel beperkt, in tegenstelling tot de ons omringende landen. Gelukkig kan je systeemdenken leren bij bedrijfsadvies- en opleidingsbureau ubeon. Met hun reeks trainingsprogramma’s Systems Thinking Foundations, Systems Thinking Practitioner en Systems Thinking Master Practitioner kun je er terecht als beginner of als geavanceerd systeemdenker.

Wat kan je met systeemdenken?

  • complexe dynamieken sneller doorgronden
  • de juiste strategische beslissingen nemen
  • je organisatie duurzaam performanter maken
  • flexibel inspelen op een snel veranderende business
  • enz.

Start vandaag nog je leertraject!

Leer systeemdenken om je positie als leidinggevende of manager te verstevigen. Leer systeemdenken om met meer inzicht en overtuiging jouw collega’s en klanten te leiden naar concrete, systemisch doordachte strategieën en oplossingen!

De eerstvolgende Systems Thinking Foundations start op donderdag 11 oktober 2012.

Processen beschrijven

Procesbeschrijving

Om je als autoriteit over een bepaald systeem te positioneren, is het essentieel dat je dat systeem beschrijft. In dit artikel leer je de processen in een systeem stap voor stap systemen beschrijven. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk Lees meer »

Alles bestaat uit systemen

Systemen zijn overal aanwezig. Alles bestaat uit systemen en onderdelen van systemen (de subsystemen). Alle systemen zijn op hun beurt een onderdeel van meerdere, hogerliggende systemen. Zelfs je eigen lichaam is een systeem. In je lichaam zitten Lees meer »

Draagvlak verkrijgen

Draagvlak. Een mooi en uniek Nederlands woord. In het Engels heet het 'buy-in', maar dat vond ik persoonlijk altijd een beetje manipulatief klinken. In essentie betekent draagvlak dat er een algemene consensus en ontvankelijkheid bestaat m.b.t. de Lees meer »

Wie is de systeemexpert?

Systeemexpert worden is de snelste een meest eenvoudige manier om als autoriteit herkend te worden. De systeemexpert is best te vergelijken met een berggids. Wanneer je een berg op gaat die je nog nooit hebt beklommen, is het inhuren van een berggids Lees meer »